chester

Chester 01244 405 555

Grosvenor Court
Foregate Street Chester
Cheshire CH1 1HG
DX: 19990 Chester

shrewsbury

Shrewsbury 01743 443043

Lakeside House
Oxon Business Park
Shrewsbury SY3 5HJ
DX: 148563 Shrewsbury 14

Slide e

Airport City, Manchester 0161 537 3324

Offices 204 and 205
Manchester Business Park
3000 Aviator Way
Manchester M22 5TG

Coleg Cambria – Employment Law: Menopause & Managing Mental Health Breakfast Webinar

20th January, 2022

09:30 am - 11:00 am

Contact

Claire Brook Employment Law Partner

01244 405575 / 07912 781631
Email Me

Event Details

Employment Law: Menopause & Managing Mental Health Breakfast Webinar with Claire Brook, Partner in Aaron & Partners LLP, Solicitors in Chester and Caroline McDermott, Mental Health and Wellbeing Lecturer at Coleg Cambria.

The event is free and open to employers across the region.

Book Your Tickets Here.

Key themes that will be discussed:

  • The legal framework and Equality issues arising
  • The latest case law relating to menopause
  • Employer obligations
  • Top tips for managers

The session with Claire Brook will be followed by a 30 minutes session with our Mental Health and Wellbeing Lecturer Caroline McDermott about how women can best support their wellbeing during this difficult time. During menopause, it’s common to experience mood changes such as irritability, sadness, lack of motivation, aggressiveness, problems focusing, stress, difficulty concentrating and depression. Please join Caroline to receive hints, tips and valuable information about this topic.

Book Your Tickets Here.


Cyfraith Cyflogaeth: Gweminar Brecwast Menopos a Rheoli Iechyd Meddwl gyda Claire Brook, Partner yn Aaron & Partners LLP, Cyfreithwyr yng Nghaer a Caroline McDermott, Darlithydd Iechyd Meddwl a Llesiant yng Ngholeg Cambria.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac yn agored i gyflogwyr ledled y rhanbarth.

Themâu allweddol a fydd yn cael eu trafod:

  • Y fframwaith cyfreithiol a materion Cydraddoldeb sy’n codi
  • Y gyfraith achos ddiweddaraf yn ymwneud â menopos
  • Rhwymedigaethau cyflogwyr
  • Awgrymiadau da i reolwyr

Dilynir y sesiwn gyda Claire Brook gan sesiwn 30 munud gyda’n Darlithydd Iechyd Meddwl a Llesiant Caroline McDermott ynghylch y ffordd orau y gall menywod gefnogi eu llesiant yn ystod yr amser anodd hwn. Yn ystod y menopos, mae’n gyffredin profi hwyliau newidiol fel anniddigrwydd, tristwch, diffyg cymhelliant, bod yn ymosodol, problemau ffocysu, straen, trafferth canolbwyntio ac iselder. Ymunwch â Caroline i dderbyn awgrymiadau, cyngor a gwybodaeth werthfawr am y pwnc hwn.

Contact Us