Close menu
 
bottom curve image

English / Saesneg

Gall fod yn anodd gwerthu a phrynu tir ac eiddo amaethyddol. Gyda materion dyrys, yn cynnwys hawliau tramwy a chynlluniau stiwardiaeth amgylcheddol i fod yn ymwybodol o, mae’n anochel y bydd angen cyngor cyfreithiol arbenigol.

Mae gennym ni yr arbenigedd i oresgyn yr heriau unigryw hyn. Gyda thîm ymroddedig o gyfreithwyr amaethyddol, rydym yn darparu gwasanaeth cyfreithiol o'r radd flaenaf i berchnogion tir cefn gwlad.

Cysylltwch hefo'n cyfreithwyr

Prynu a gwerthu tir ac eiddo amaethyddo

Os ydych yn gwerthu neu'n prynu, ac os ydych a yw'n cynnwys un erw neu fil, mae'r ystyriaethau cyfreithiol yn niferus. Er enghraifft:

  • Oes yna cyfyngiadau ar ddefnydd yr eiddo?
  • Gallwch cael mynediad cyfreithiol i'r eiddo?
  • Ydi yr ffiniau'n cyfateb i'r rhai a ddelir gan y Gofrestrfa Tir?
  • A oes unrhyw ran o'r tir neu'r eiddo yn cael ei feddiannu?
  • Ydi'r gwerthwr y perchennog cyfreithiol o'r eiddo?

Gyda lawer o blynyddoedd o brofiad ymarferol, mae gan ein cyfreithwyr arbenigol ddealltwriaeth drylwyr o'r holl faterion sy'n ymwneud hefo gwerthu a phrynu amaethyddol. Mae ein harbenigedd eang yn ein galluogi i gynnig atebion cyflawn sydd wedi'i deilwra i'ch union anghenion.

Trawsgludo heb y drafferth

Mae prynu a gwerthu tir ac eiddo amaethyddol bron bob amser yn golygu rhwystrau cyfreithiol annisgwyl. Rydym yn eich helpu i oresgyn yr anawsterau yma heb unrhyw oedi niweidiol neu straen personol.

Mae ein cyfreithwyr profiadol yn cymryd agwedd gynhwysfawr, yn cynllunio ar gyfer y posibiliadau rhagweladwy ac yn ei ddogfennu nhw. Mae'n ddull integredig sy'n sicrhau eich bod yn elwa ar y cyngor a'r cymorth sydd eu hangen arnoch i wneud y gorau o'ch buddsoddiad.

Cysylltwch hefo'n cyfreithwyr

Cysylltiadau Allweddol

Joseph Fletcher-Hunt

Joseph Fletcher-Hunt

Real Estate Partner

arrow icon
Read more
Brent Williams

Brent Williams

Real Estate Partner

arrow icon
Read more